Avestura is een project- en adviesbureau dat zich bezig houdt met vraagstukken en opdrachten rondom duurzaam innoveren, natuurbeheer en -behoud en ondernemerschap.

De belangstelling voor deze vraagstukken neemt alsmaar toe, maar worden vaak ervaren als onduidelijk, abstract of zeer complex. Avestura zet zich in om deze vraagstukken te verhelderen of op te lossen. Zij betrekt organisaties en individuen in projecten die bij voorkeur energie opleveren. Avestura organiseert samenwerkings-verbanden en heeft daarmee een stimulerende en motiverende invloed. Daarbij beschikt ze over het talent om helder te krijgen waar het om gaat. Avestura maakt duurzaamheid concreet.