Avestura werkt graag en veel samen met mensen met diverse achtergronden waardoor het mogelijk wordt ook grotere opdrachten betrouwbaar, snel en goed uit te voeren.


Duurzame voedselketens

BioVak | www.biovak.nl
Philip Kramer | www.spna.nl
Vers Speciaal | www.vers-speciaal.nl 
BioWad | www.biowad.nl

Duurzame plattelandsontwikkeling

René Elsendoorn | www.totenmet.org
Frans Debets | www.onswesterkwartier.nl


Creatief ondernemerschap

Frits Schuitemaker | www.rikkerda.nl
Edo Jans | www.ismadvies.nl
Myra Eeken-Hermans en Annelice Kuperus | www.westerkwartierpromotie.nl


Agrarisch ondernemerschap

BioWad | www.biowad.nl
MEI Groningen | www.meigroningen.nl

Bewust leven, wonen & bouwen

Jan Paul Reij | www.colorenco.com
Coöperatieve vereniging Q | www.qforyou.org


Coaching en training

Instituut Orbis | www.instituut-orbis.nl/coachnetwerk.htm


Films