Avestura. Organiseert de vooruitgang.

Vraagstukken rondom duurzaamheid zijn ‘hot’ en worden veelal ervaren als onduidelijk, abstract of zeer complex. De inbreng van veel partijen van sterk verschillend pluimage is dikwijls noodzakelijk om de vraagstukken te verhelderen of op te lossen. Om betrokkenheid tot stand te brengen of vast te houden, is vaak meer nodig dan inhoudelijke argumentatielijnen.

Avestura zet zich in om deze vraagstukken te verhelderen of op te lossen. Zij betrekt organisaties en individuen in projecten die bij voorkeur energie opleveren. Avestura is een netwerkorganisatie, organiseert samenwerkingsverbanden en heeft daarmee een stimulerende en motiverende invloed. Daarbij beschikt ze over het talent om helder te krijgen waar het om gaat.

Michiel Bus is de eigenaar van Avestura. Hij deed de afgelopen 30 jaar, zijn ervaring op in het onderwijs en bij verschillende gemeentelijke – en provinciale overheden. Hij geeft invulling aan duurzaamheid door vanuit een gezamenlijk geformuleerde visie met passie van intenties naar daden te komen.

Zijn uitdaging ligt erin om mensen te verleiden om de vaak zelfopgelegde grenzen in denken en doen te verleggen. Hij is goed in het terugbrengen van complexe problemen naar hun essentie.
Het heeft Michiel een beeld opgeleverd bij anderen waar hij zich in kan vinden: enthousiast, betrouwbaar en gericht om mensen in beweging te krijgen en de vooruitgang te dienen.
Zijn opvattingen over wonen, werken, leven en laten leven bewijzen dat duurzaamheid voor hem een integraal onderdeel is van zijn leven: practice what you preach.

Wilt u contact met Avestura, stuur dan een email naar Michiel Bus of
bereik hem per telefoon op (06) 19 497 145.